Spännblock för stentrummor

27 juli 2005

Lars har avbildat och beskrivit min uppfinning av spännblock och metod för förstärkning och förlängning av befintliga betongtrummor eller stentrummor. Jag började med att skicka Lars fotografier på prototypen och hur vi hade använt den. Bilden i figur 1 ger en uppfattning om användningsområdet och prototypens utseende.

Spännblocken och en stentrumma fig 1 Spännblocken och en stentrumma

Grundlig analys av uppfinningen

Lars inkluderade ett par andra spännblock i patentansökan (visade i figur 2). Ett första (A) med en vertikal skruv som är lätt att spänna och lämplig för inbyggnad i blocket. Ett andra (B) som har en skruv som både är enkel i konstruktionen och är lätt att installera eftersom den inte behöver gjutas in i blocket. Båda har, förutom likheter, väsentliga olikheter med min ursprungliga utföringsform. Olikheterna gav insikter om min uppfinning, som skulle ha varit svårt att nå på annat sätt. Det medförde att patentkraven kunde skrivas betydligt mer omfattande än jag hade hoppats.

Två andra utföringsformer fig 2 Två andra utföringsformer

Enkelt och klart

Lars gjorde noggranna illustrationer och beskrivningar av uppfinningen och hur den används. Patentansökan har detaljerade redogörelser och avbildningar, såväl som genomtänkta, och med konkreta exempel uppbackade, generaliseringar och stilistiska illustrationer.

Förstärkning och förlängning av en trumma fig 3 Förstärkning och förlängning av en trumma

I patentskriften används figur 3 som hjälp i beskrivningen av den metod som jag har utvecklat.

Godkänd för publicering av K D

pelletsförråd skjutstöd; gunrest geringssticka