Skrifter av Tomas Thorild

När en liten dödlig dåre …
En Lögn förklarad vara helig och gudomlig, kan icke uppehållas och skyddas, utan genom ett ständigt Våld på Naturen och Mänskligheten.
Om Förstånd och Villfarelse
Sanningen är större än de Store.
Om Lag och Lagars ursprung
Liv måste vara säkert, förståndet finna sanning, hjärtat ha något stort att älska, och alla sinnen känna nöje och skönhet.
Om Frihet
Förstånd leder till sällheten genom Frihet.