Tiden före, och grunden för, Solidéra

Allmänt om Solidéra och dess grundare
En historisk bakgrund.
Om grunden för Solidéra
De tre starkaste drivkrafterna.