Kombinerat geringsmått och anhåll

27 juli 2005

Bord och anhåll för gering fig 1 Bord och anhåll för gering

Lars har avbildat och beskrivit mitt anhåll som automatiskt ger en korrekt placering av lister vid geringssågning, för rätta invändiga mått på ramar. Prototypen – den jag visade för Lars – ser ut ganska precis som i figur 1 och figur 2.

Bord, skalfinger, båt, och stav fig 2 Bord, skalfinger, båt, och stav

Enkla och klara illustrationer

I patentskriften illustreras min utföringsform på ett enkelt och tydligt sätt i figur 1 och figur 2. Lars förklarade hur den fungerar med hjälp av förenklade bilder, som exemplevis figur 3, för att patentskyddet skulle kunna omfatta många utföringsformer. Illustrationerna och förklaringarna är kunniga och insiktsfulla.

Två exempel på användning fig 3 Två exempel på användning

I patentskriften används figur 3 för att förklara vad som är väsentligt för att anordningen ska fungera.

Godkänd för publicering av S L

pelletsförråd trumma; stentrumma skjutstöd; gunrest