Andra projekt

Oersättligt företagande
Ett syfte ännu utan form.
Composer
Komponering av en webplats. För personer intresserade av användande av xml (extended markup language) till hjälp för att sätta samman presentationer.
Solidéra Google Agent
Google-sökning på finansiärer, konsulter, och verkstäder till hjälp vid teknisk problemlösning för att skapa värdefulla saker eller metoder.
Solidéra Amity
Om att ge rum och näring åt livets underbara men ömtåliga natur.
Textprocessning
Innehåller en omvandlare från vanlig text till xml.
Comparator
Att jämföra två listor, exempelsvis två listor med text. En sak som jag började med mest för nöjes skull.