Vägledande principer för Solidéra

Oförytterliga rättigheter
Sådant som rimligtvis inte någon person kan kompromissa med.
Vägledande principer
Solidéra har några vägledande principer som skiljer sig från andra företag.
Förutsättningar för att kunna erbjuda Solidéras tjänster
Solidéra är likt en blomma som behöver rätt jordmån för att leva. Det är den meningen som ska inläsas, närhelst ordet “förutsättningar” råkas i denna text.
Återkommande överblickar
Ungefär årligen återkommande överblickar av vad Solidéra är och befinner sig.