En ny typ av pelletsförråd

1 augusti 2005

Jag (DK) har utvecklat en ny typ av pelletsförråd, och Lars har avbildat och beskrivit det för att vi skulle kunna lämna in en patentansökan. Prototypen hade en tömningsmekanism som såg ut ungefär som i figur 1.

Tömningsmekanismen hos prototypen fig 1 Tömningsmekanismen hos prototypen

Bra förklaring av det speciella med mitt förråd

Lars lyckades mycket bra förklara de fördelar som vårt förråd har, och vilka problem som vårt förråd löser, gentemot andra förråd ( figur 2). Vad som fanns sedan tidigare, vilka patent och så vidare, kände jag nämligen inte väl till och kunde inte göra någon jämförelse. Lars beskrev också viktiga förändringar som kan göras i min konstruktion, utan att dess fördelar går förlorade ( figur 3). Därmed tydliggjordes, på ett sätt som jag inte hade kunnat ana, exakta orsaker till varför vi upnår fördelar gentemot andra förråd.

Innandöme av ett brett och ett smalt pelletsförråd fig 2 Innandöme av ett brett och ett smalt pelletsförråd

I patentskriften används figur 2 för att beskriva problem som uppfinningen löser. Det är problem relaterat till pelletsvikt att lyfta och det lutande planets längd och breddförhållande, förrådets storlek och rymlighet, och hur dessa parametrar inverkar på valet mellan lutande skruv och bottenskruv.

Viktiga beståndsdelar och tre utföringsexempel fig 3 Viktiga beståndsdelar och tre utföringsexempel

I patentskriften används figur 3 för att, för det första, beskriva förändringar som kan göras hos bottenskivan A, hos leden B, och hos sidoskivan C i min konstruktion, samt för det andra, för att beskriva den grundläggande tanken, och motivera uppfinningshöjden, i min konstruktion.

Kända förråd av liknande slag

Lars hittade flera patenterade förråd (ett franskt, ett tyskt, ett engelskt, och några amerikanska) som har en botten som, liksom mitt förråd, kan lutas (några visas i figur 4). Detta bör särskilt nämnas, eftersom vi hade låtit göra en nyhetsgranskning innan vi gick till Lars – men faktiskt inte funnit något annat än några förråd med fast lutande botten. Det hade nog varit omöjligt att få igenom ett patent ifall de förråd som Lars fann, hade hittats av PRV och inte av oss.

Andra förråd med tömning fig 4 Andra förråd med tömning

Godkänd för publicering av D K

trumma; stentrumma geringssticka skjutstöd; gunrest