Notiser om Solidéra år 2015—2016

Oktober 12

Inkomster från bär

Datum och inkomst: 12/10 blåbär 100 kr, 12/10 lingon 250 kr, 2/10 blåbär 250 kr, 28/9 blåbär 50 kr, 28/9 lingon 150 kr, 27/9 lingon 300 kr, 26/9 blåbär 225 kr, 26/9 lingon 275 kr, 25/9 blåbär 225 kr, 25/9 lingon 175 kr, 23/9 lingon 90 kr, 23/9 blåbär 100 kr, 23/9 lingon 100 kr, 21/9 lingon 300 kr, 21/9 lingon 105 kr, 16/9 lingon 1,000 kr, 16/9 blåbär 50 kr, 16/9 lingon 40 kr, 14/9 blåbär 100 kr, 14/9 lingon 350 kr, 13/9 lingon 300 kr, 2/9 blåbär 50 kr, 1/9 lingon 320 kr, 31/8 lingon 200 kr, 26/8 blåbär 300 kr, 22/8 blåbär 200 kr, 21/8 blåbär 300 kr, 19/8 blåbär 300 kr, 17/8 blåbär 50 kr, 17/8 blåbär 150 kr, 16/8 blåbär 150 kr, 12/8 blåbär 200 kr, 11/8 blåbär 1,000 kr, 7/8 blåbär 50 kr, 7/8 blåbär 100 kr, 3/8 blåbär 250 kr, 2/8 lingon (förskott-betalning) 250 kr, 2/8 blåbär 250 kr, 1/8 blåbär 500 kr, 29/7 blåbär 500 kr, 29/7 blåbär 600 kr, 29/7 blåbär 100 kr, 27/7 blåbär 100 kr, 16/7 hjortron 100 kr

.

Oktober 6

Andra inkomster

Inkomster från annat än bär: 6/10 röjning buskar 700 kr, 19/9 röjning sly 400 kr, 12/8 950 kr fortsatt målning av husvägg, 23/7 400 kr för målning av husvägg, 15/7 400 kr för röjning och vägförbättring, 23/6 2,000 kr för målning av hus, 28/5 1,200 kr för stapling av ved, 20/4 2,000 kr för spackling, 21/3 150 kr för sandning, 2015 22/12 500 kr som donation, 2015 11/12 300 kr för grovarbete, 2015 4/11 400 kr för grovarbete. Den 2015 28/9 fick vi in 3,000 kronor för ett målningsarbete. De pengarna gör stor skillnad eftersom pengarna från bären inte skulle ha räckt hela vintern. Nu är det möjligt för Lars att arbeta ostört hela vintern på att få igång vänföreningen och på att bygga upp Solidéras simuleringsverksamhet.

Oktober 4

Andra mötet för vänföreningens tillfälliga styrelse

Håkan, Tomas, och Lars träffades idag för samtal om det nya utkastet till vänföreningens stadgar. Samtalet är en uppföljning av föregående möte.

Oktober 4

Inkomster från bär

Datum och inkomst: 4/11 blåbär 1,000 kr, 31/10 lingon 100 kr, 28/10 blåbär 50 kr , 23/10 blåbär 100 kr, 17/10 lingon 530 kr, 16/10 tranbär 150 kr, 9/10 blåbär 100 kr blåbär 200 kr, 8/10 lingon 100 kr lingon 100 kr, 5/10 lingon 140 kr, 2/10 blåbär 200 kr, 1/10 lingon 600 kr, 25/9 lingon 50 kr blåbär 50 kr, 25/9 blåbär 50 kr, 23/9 lingon 40 kr tranbär 85 kr (årets 50 + fjolårets 35), 18/9 lingon 50 kr blåbär 50 kr, 16/9 lingon 200 kr, 16/9 lingon 50 kr, 15/9 lingon 100 kr, 12/9 lingon 120 kr blåbär 50 kr, 10/9 lingon 500 kr, 6/9 blåbär 250 kr, 4/9 blåbär 600 kr, 30/8 blåbär 200 kr, 24/8 blåbär 100 kr, 23/8 blåbär 150 kr, 21/8 blåbär 500 kr, 18/8 blåbär 500 kr, 15/8 blåbär 150 kr, 12/8 blåbär 100 kr, 9/8 blåbär 550 kr, 5/8 blåbär 210 kr, 3/8 blåbär 100 kr, 28/7 blåbär 170 kr, 25/7 hjortron 40 kr.

Augusti 14

Tillfällig styrelse för vänförening till Solidéra

Håkan, Tomas, och Lars träffades på Bokcafé Pilgatan och samtalade om vad som behöver göras för att kunna bilda en förening. Vi bestämde att Lars inom 2 veckor ska sammanställa ett förslag till stadgar och sända dem till Tomas och Håkan som ska ge synpunkter på det förslaget. Ifall nödvändigt kan de synpunkterna behöva diskuteras i ett möte som bör kunna förläggas i första halvan av september. Därefter hoppas vi kunna kalla till ett konstituerande möte i senare halvan av september.

Juli 2

Årets andra inkomst

Jag sålde 3 säckar björkved för 250 kronor. Veden hämtade jag med cykelkärra för 2 år sedan från en gallring utmed E4:an. Nu tror jag att jag har pengar så att jag klarar mig till bärplockningen kommer igång.

Maj 8

Årets första inkomst

Jag fick betalt för att stapla ved 320 kronor. Det är ett bra tillskott. Det och det jag har sparat sen tidigare, bör räcka fram till juli då jag räknar med att få in pengar från bärplockning.

April 27

Dags att samla ved för nästa vinter

Min bostad har ingen el. Mat lagar jag på vedspis. En fin vedspis som jag fick av Yngve Andersson i byn. Eller fick låna, medan jag behövde. Jag behöver samla ved under våren, för att kunna arbeta på Solidéra och Solidéra Vänförening nästa vinter. Veden används till att värma frukost och kvällsmål under hösten och vintern. På grund av vedbestyret kan jag inte åta mig några uppdrag förren till början av nästa vinter. Det är nämligen inte bara veden, jag måste nog plocka bär också denna höst för att inte riskera att stå utan pengar till mat nästa vinter.

Min plan är att vara ekonomiskt oberoende och vara till förfogande under vintern för arbete med Solidéra och Solidéra Vänförening, liksom jag har varit under den gångna vintern.

April 22

Träff på Social Business Kommunikation

Lars presenterade återigen Solidéra och Vänföreningen för några personer. Denna gång hölls träff i lokalerna på Social Business Kommunikation AB som Håkan Björk leder. Förutom Håkan, fanns Ulf och Mikael från Pochi AB, Peter på UmU Fysik, Erik och Göran från byn jag bor i, och Henry som läser fysik och är kunnig i kinesiska språk.

Håkan ledde en kommentar- och frågestund efter presentationen.

Presentationen finns här.

Mars 24

Träff på Kärnhuset

Lars pratade om Solidéra och Solidéra Vänförening. Träffen hölls på Kärnhuset. Cirka 10 personer lyssnade. Bland annat Tomas och K-G som jag för drygt 10 år sedan haft som uppdragsgivare på Solidéra, Urban på Öhman Prototyp AB, Patrik som jobbar med personlighetsutveckling och är duktig musiker, och Sune som varit aktiv i föreningsstyrelser och som entreprenör.

Tomas påpekade för alla att sättet på vilket Solidéra verkar är centralt, något som jag missade att poängtera. Den poängen är lagt till i den nya presentationen den 22 april.