En ny typ av skjutstöd

28 juli 2005

Jag (ML) har utvecklat en ny typ av skjutstöd, och Lars har avbildat och beskrivit min uppfinning. Lars utgick från prototypen i trä (se figur 1) och från CAD-ritningar på en variant som senare har tillverkats i aluminium.

Prototypen var gjord i trä fig 1 Prototypen var gjord i trä

Mitt skjutstöd i olika skepnader

Lars såg flera andra möjliga former som alla bygger på mitt koncept.

Fyra kategorier av min typ av skjutstöd fig 2 Fyra kategorier av min typ av skjutstöd

Han använde figur 2 för att förklara. Den första varianten är en förenklad illustration av min prototyp (det vill säga den som visades i figur 1). De två följande varianterna kan, exempelvis, konkret se ut som i figur 3. För den fjärde gavs inget konkret exempel, men den verkar också kunna vara genomförbar.

Två nya utföringsexempel fig 3 Två nya utföringsexempel

Lars upptäckte också att man kunde vrida foten på ett användbart sätt (se figur 4). Jag blev förvånad eftersom jag hade funderat på något liknande själv; Lars sätt att göra det på var särskilt enkelt och hade gått mig förbi.

Ställbar fot fig 4 Ställbar fot

Godkänd för publicering av M L

geringssticka pelletsförråd trumma; stentrumma