Solidéra Vänförening

En stödförening till Solidéra

VI VILL ATT Solidéra blomstrar … vi vill att förbättrade och nya förvärvskällor blomstrar upp … vi vill att världen och särskilt vårt eget lilla hörn blir en bättre plats att leva på.

Vi är tre personer som bildar föreningen, Lars Johansson, Alf Henriksson, och Hugo Alvén. Mer om oss härnedan.

-o-
Lars Johansson
Lars Johansson

Lars Johansson tycker om att söka kunskap och att finna orsaker till fenomen. Företaget Solidéra ger honom tillfälle till det. Lars bildade Solidéra år 2000, efter att ha arbetat 12 år med industriell teknologi-utveckling. Teknologie doktor och civilingenjör. Lars leder projekt som befrämjar det första av föreningens tre ändamål.

Hugo Alvén
Hugo Alvén

Hugo Alvén … …

[ … ]

Hugo leder tillsammans med Alf projekt som befrämjar föreningens första ändamål.

Alf Henriksson
Alf Henriksson

Alf Henriksson … …

[ … ]

Alf leder tillsammans med Hugo projekt som befrämjar föreningens första ändamål.