Solidéra Artiklar

I

Att beskriva en uppfinning för tillämpning
En handledning i ett sätt att författa en teknisk beskrivning.
Att hänvisa till saker i ritningar
Stilregler för hur skrift hänvisar till ritning, och hur ritning betecknas för skrift.
Om du har en uppfinning
Om att tjäna på och att tjäna med sin uppfinning.

II

Composer Language
Vocabulary and syntax of Composer, a programming tool for composing xhtml pages.
Composer Implementation
Introduction to the use of Composer.

III

Mästarens ogräs
Om två närsynta, mönstergilla trädgårdsmästare.
Jag, Blyertspenna
Av jord är du kommen, på något förunderligt sätt …
Sokrates gärning och avsked
Historien om hur Sokrates uppfinner en ny undervisningsmetod, lämnar politiken, och blir enmansföretagare med skrämmande framgång.
Fakta i försvar
Olikställda parter och rättvisa, rimmar sig illa, när fakta och föreställningar sammanblandas.
Vad kan ett bananträd göra?
Att upptäcka vad jag kan göra, och vad jag inte kan göra, är den enkla läxan som bananträdet lärde mig.
Människors grundläggande friheter
Kommenterat utdrag från den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från år 1948.