Varför Solidéra kan intressera Dig

Publicerad den 31 maj 2012

Företaget Solidéra har funnits i 12 år. Dess sätt att verka i samspel med andra samhällsmedlemmar, karakteriseras av en passion för frivilligt organiserad hjälp.

Det sättet ska kontrasteras med det förhärskande sättet karakteriserat av en förnöjsamhet med organiserad tvångskommenderad hjälp. Den formen av hjälp innebär att organiserad makt används för att tvinga en att hjälpa en annan, som i vår tid bland annat förekommer i form av statliga stöd till företag. Oroligheter och nödlägen skulle uppkomma i landet, ifall den formen av hjälp plötsligt skulle upphöra, och landet ser därför inget annat råd än att fortsätta utveckla den formen. Varje förnöjsamhet med den formen, kan emellertid bara vara ytlig därför ingen kan i hjärtat glädjas åt hjälp som andra tvingats ge under hot om bestraffning. I motsats därtill, hjälp som har en frivillig grund, vare sig den är organiserad eller spontan, kan alla i hjärtat glädjas åt både för egen del och för andras del. Det är skälet till den, i första stycket, nämnda passionen för frivilligt organiserad hjälp.

Solidéra stöder teknologisk produktutveckling, särskilt utveckling som har stor ekonomisk risk för klienten och särskilt utveckling för näringsfång i vardande. Den typen av verksamhet bedrivs av förhållandevis få icke-statliga organisationer och företag, och av dem är Solidéra så vitt jag vet det enda som inte själv är öppen för att ta emot statliga stöd.

Solidéra kan intressera humanister som gillar tekniska och naturvetenskapliga framsteg men som ovillkorligen också vill ha människovänligare samhällen; naturvetare och ingenjörer som sörjer att deras framsteg också används på människofientliga sätt; samhällsvetare som grundar på om brottslighet och själslig ohälsa, å ena sidan, och storebror-system och medborgarnas vårdbehov, å andra sidan, båda tvunget måste öka hand i hand med tekniska och naturvetenskapliga framsteg; affärsmän som söker entreprenanta sätt att omsätta den naturliga attraktionskraften som åtföljer att försaka den tvångskommenderade formen av affärsutvecklingsstöd; teologer och andra som har på känn att samhällsekonomier kan tillväxa på sätt som drar nytta av arbetsdelning och framsteg inom ingenjörskonst och naturvetenskap utan framväxande ovänlig och ovärdig övervakning och utan framväxande samvetslös och egoistisk tvångskommendering, och som spontant, oförutsebart för styrande och för menighet, bland medborgarna utvecklar själslig hälsa och inre frid och ömsesidig tillit.

Våren 2011 · LJ