Datorprogram för textbehandling

29 mars 2009

För drygt två år sedan byggde jag ett datorprogram för att generera dessa hemsidor från handledningar, tekniska beskrivningar, och andra texter som jag hade skrivit tidigare. Programmet tillhör kategorin textbehandlingsprogram vars funktion styrs av recept. Recepten har en elegans som jag tror är särskiljande gentemot andra program i denna kategori.

Exempel på användning för att bygga webbsidor Exempel på användning för att bygga webbsidor

De texter man stoppar in i programmet symboliseras av de röda och av de gröna, i figuren. De texter som kommer ut ur programmet symboliseras av de svarta texterna och av det gröngula lapptäcket. De svarta fyrkanterna symboliserar textbearbetning, det vill säga, att lägga till eller att blanda eller att flytta om eller att stryka textavsnitt. En utförlig beskrivning av programmet, kallat Composer, finns bland artiklarna på Solidéras webbplats.

Förenklad ställbar vinkelhake

26 april 2009

Bilden föreställer delar till en ställbar vinkelhake. Den blå delen är klingan och den bruna delen är anslaget. De två röda delarna ger funktionen av distinkta vinkellägen mellan klingan och anslaget. Vinkelhaken kännetecknas av att de två sistnämnda delarna är av plast med resultat att de distinkta vinkellägena åstadkoms på ett enklare sätt än tidigare.

Delar till en ställbar vinkelhake Delar till en ställbar vinkelhake

Johans viktplatta

18 juni 2009

Bilden föreställer en ny sorts viktplatta och hur en person använder den för att öka motståndet vid ryggresning och vid situps.

Viktplatta för situps eller ryggresning Viktplatta för situps eller ryggresning

Fot till skjutstöd

2009-08-03

En beställare, Mats, berättade om den toppjakt på tjäder och orre som bedrivs under den tid marken är snötäckt, och presenterade en prototyp på ett nytt och behändigt skjutstöd för denna jaktform. Han förklarade senare att stödet också passade för älgjakt bland annat. Det fanns även en idé—dock inte genomförd—till att göra skjutstödets fot ställbart i två lägen enligt bilden. Mer kan läsas här.

Ställbar fot till skjutstöd Ställbar fot till skjutstöd

Rörkoppling för foderrör i plast

2009-10-26

Den vänstra halvan av bilden visar jordborrning för bergvärme. Borrhålet fodras med rör. Rören skarvas efterhand som borrningen framskrider ner till bergrunden. Den högra halvan av bilden visar en ny sorts skarv för foderrör i plast. Den innefattar en muff (det grå stålröret), spärrklackar (de inböjda partierna av muffen), och en fläns (den ljusblå stålringen) för vardera röränden.

Foderrörsborrning för bergvärme Foderrörsborrning för bergvärme

Beslag för självstängande dörrar

2009-12-27

Bilden visar två slags infattningar av en spiralfjäder i ett par beslag. Den vänstra, har en bussning (gul) och ett spår (grönt); den högra, en behållare (lila) och ett hål (rött). Enbart den sistnämnda har tillverkats och har använts i förvaringsskåp för att ge skåpets dörrar en självstängande funktion.

Infattningar av en spiralfjäder i ett par beslag Infattningar av en spiralfjäder i ett par beslag