Skoldatabänk

20 januari 2008

Bilden visar en skolbänk med en datorskärm. Ett vanligt tangentbord kan placeras i lådan framför skärmen. När skärmen fälls ned, döljs både den och tangentbordet under bordskivan.

Skolbänk med infälld datorskärm Skolbänk med infälld datorskärm

Säkerhetsbälten för sovhytt

17 februari 2008

Stora lastbilar har sovhytt, och ibland turas två förare om att köra och vila. Den som ligger och vilar måste skyddas med krocknät eller liknande. Bilden visar en bädd med utdragna säkerhetsbälten. Det finns fyra förankringspunkter A, varav två är synliga på bilden. När båda spännena B lossas, dras bältena automatiskt in under madrassen.

Säkerhetsbälten för bädd i långtradare Säkerhetsbälten för bädd i långtradare

Ett fotledsstöd

16 mars 2008

Den första uppfinningen som jag fick i uppdrag att beskriva, var en fotledsortos. Som bilden visar har den ett vristband 1, ett fotvalvsband 2, ett hälband 3, och en styv kudde 4 vid hälen.

Hur fotledsstödet sätts på foten Hur fotledsstödet sätts på foten

Hydraulisk bultsax

20 april 2008

Bilden visar en bultsax. Den är stark i förhållande till sitt format, genom att cylindrarna (blå delarna) bildar ett handtag. Trycksatt olja (svarta partierna) pressar seriekopplade kolvar (gula delarna) i cylindrarna. Saxens båda skär sitter, ett i änden på kolvarna, och ett i änden på cylindrarna.

Hydraulisk bultsax Hydraulisk bultsax

Spännblock för stentrummor

21 maj 2008

I äldre tider använde man stenblock för att bygga trummor för vattendrag genom exempelvis banvallar på järnvägar. Bilden visar en anordning för att förstärka en sådan stentrumma. Vajrarna förhindrar att stenblocken glider isär. Blocken i vardera mynningen passar till rörelement att förlänga trumman.

Spännblocken och en stentrumma Spännblocken och en stentrumma

Mall för gering

29 juni 2008

Säg att en ram för ett fotografi, ska tillverkas av en trälist. En fyrkantig ram geras i 45 grader, en åttkantig ram i 22.5 grader, för att ta två exempel. Geringsvinkeln är lätt att ställa in på en geringssåg, men var listen ska kapas är lite knepigt att bestämma. Mallen på bilden (den gröna klossen) gör den bestämningen enkel.

Trälist (gul), mall (grön), och anhåll (grå) Trälist (gul), mall (grön), och anhåll (grå)

En specialutformad profil

28 september 2008

Denna månads berättelse handlar om en specialutformad aluminiumprofil för att sätta ihop skivor i högtryckslaminat till skåp av det slag med många luckor, som exempelvis finns i omklädningsrum. Den profil (brandgul) som här visas i genomskärning, var en av idéerna till utformning: Bilden föreställer fyra profiler som håller samman några tjocka skivor (ytterväggar) och två tunna skivor (mellanväggar).

Tvärsnitt av fyra profiler (brandgula) som håller samman skivor (svarta) Tvärsnitt av fyra profiler (brandgula) som håller samman skivor (svarta)

Hopfällbart skjutstöd

26 oktober 2008

En jägare utvecklade ett skjutstöd som är behändigt att ha fäst på ett gevär och som snabbt går att fälla ut. Utfällt har stödet formen av ett Z, den övre ribban fastskruvad i gevärsstocken och den nedre ribban vilande mot marken, hopfällt ligger alla stödets delar tätt mot gevärsstocken. Bilden är inte skalenlig, men ger en god uppfattning om hur stödet fungerar.

Ett skjutstöd Ett skjutstöd

Kurvor med tillämpning på kapanhåll

15 november 2008

Betrakta följande problem: Ett kapanhåll ska vridas iakttagande att dess framkant har bibehållet avstånd till såglinjen. Fyra lösningar visas här. Röda linjer representerar kanten på sådana anhåll; vita linjer, spår i ett justerbord; röda ringar, piggar i anhållet; vita ringar, piggar i justerbordet.

Ribba (röd) vridbar på bord med spår (vita linjer) Ribba (röd) vridbar på bord med spår (vita linjer)

Kombimaskin för trä

21 december 2008

Maskinen på bilden, fungerar som bordssåg, som bordsfräs, och som plan- och rikthyvel. Jämfört med andra stationära kombimaskiner, kan denna förvaras på ovanligt liten golvyta, men ändå snabbt tas fram för användning och snabbt ställas om mellan dess olika funktioner.

Kombinerad såg, fräs, och hyvel Kombinerad såg, fräs, och hyvel