Solidéra Arkiv

I

II

III

IV

V

VI

VII

Länkade betongelement för tunnel

2010-02-19

En tunnel kan byggas med betongelement som länkas ihop. Bilden visar två utföringsformer. Hos den vänstra, länkas elementen med hjälp av bockade järn (de röda); hos den högra, med hjälp av elementens egna ut- och in-buktningar. Den vänstra har tillverkats, medan den högra är en idé till en förenkling.

Två sätt att länka elementen Två sätt att länka elementen

Förenkling av en ställbar vinkelhake

2010-04-23

En ställbar vinkelhake består av två inbördes vridbara skänklar, vars inbördes vinkel kan ställas i steg. Funktionen av ställbarhet åstadkoms med hjälp av de strålformade räfflade cirkelskivorna i plast (körbärsröd). Dessa är fästade på den övre vinkelhakens skänklar i rostfritt stål (gråblå). På den undre, nya, förenklade vinkelhaken däremot, är de gjutna ihop med vardera skänkeln i ett enda stycke plast.

Två ställbara vinkelhakar Två ställbara vinkelhakar

Om användning och medel och verkan

2010-06-23

Någon kan vara intresserad av Att beskriva en uppfinning för tillämpning. Den är mycket speciell. I den finns emellertid en bild som jag tror kan ha mer allmänt intresse.

Ett hjälpmedel har egenskaper användning och verkan Ett hjälpmedel har egenskaper användning och verkan

Bildens medel kan vara vilket hjälpmedel som helst, men en solcell är ett konkret exempel. Någon eller något använder solcellen, det vill säga, låter solen skina på dess framsida; dess inre blir därigenom en ständigt fylld reservoar, från vilken elektroner kan strömma, och verka, till exempel, på transistorers styrelektroder, i en mikroprocessor i en dator.

Solidéras verksamhetsområde

2010-11-02

Solidéra är 10 år, liksom bilden härnedan. Solidéra täcker ett verksamhetsområde som är olönsamt för tillämpade forskare, för utvecklingsingenjörer, för patentingenjörer, för industridesigners. Solidéra är i mångt och mycket ospecialicerad, men är åtkomlig för alla som försöker omsätta uppfinningar och upptäckter, och som befinner sig i början av utvecklingskedjan från idé till färdig, förbättrad eller ny, produkt.

Solidéras verksamhetsområde, från år 2000 Solidéras verksamhetsområde, från år 2000

Kompakt kombimaskin för träbearbetning

2010-12-06

En hobbysnickare och framgångsrik uppfinnare, besökte mig för några år sedan, med en idé till en ny sorts snickerimaskin. Den klarar sågning och hyvling och fräsning, vilket i sig är normalt för kombimaskiner. Det nya, emellertid, är att sågen och hyveln och fräsen sitter på olika sidor av maskinen, och att maskinen kan vändas för att snabbt ställas undan på liten plats. Praktiskt om garaget eller hobbyrummet är trångt. Han presenterade idén för en tillverkare av snickerimaskiner i Tyskland, och fick hjälp att börja konstruera en prototyp. Dess avbildning härinvid, klargör funktionerna men inte de exakta formerna.

Maskin för sågning, hyvling, och fräsning Maskin för sågning, hyvling, och fräsning

Fler exempel finns från åren 2007 och 2008 och 2009 (klicka på respektive årtal).