Månadens “ur arkivet”

24 februari 2017

Ett av de första uppdragen jag fick var att beskriva en ny metod för att tillverka limfog (med lim hopfogade trästycken). Metoden var anpassad för att få ekonomiskt användning av klentimmer (stockar med liten tjocklek). Bilden visar hur en stock delas i fyra stycken: två stycken A och två stycken B. Asterixen (*) betecknar ändvända stycken B* (styckena B har vänts).

Metod för tillverkning av limfog

Ingen vill bli ofredad, bestulen, eller bedragen. Därför den typen handlingar hotar alltid söndra något som man av självbevarelse värnar. I samma anda vill ingen bli drabbad av krig, mord, stöld, bedrägerier, skadegörelse, eller annat som söndrar relationer med människor eller saker man älskar. Vår tes är att, den viljan inte kan förverkligas med mindre än att samhällsmedlemmar och samhällsorgan, inklusive styrande institutioner, respekterar vissa fundamentala principer för mellanmänskliga relationer. Härnedan argumenterar vi för existensen av dessa, vad vi kallar, goda samhälleliga principer, och ger exempel på vad som kan förmodas vara sådana principer.

Sammandrag av Introduktion till goda samhälleliga principer · 2015-03-29

Nyheter bland sidorna

2015 31/7 En sida med Notiser om Solidéra och arbetet med att få igång Solidéra Vänförening. — 2015 29/3 En Introduktion till goda samhälleliga principer. — 2014 12/11 Ett utkast till hemsidor om Solidéra Vänförening. — 2012 31/5 Varför Solidéra kan intressera Dig med flera. — 15/3 Funderingar om Solidéra Teknologienhet och Vänförening. — 2/2 En dikt: Världens Överhet. — 2011 12/10 Om Solidéras inriktning och sätt att verka. — 20/4 Jag, Blyertspenna, av jord är jag kommen. — 4/12 Solidéra förklaras i ett Brev till en vän i första lägret. — 28/6 Om två närsynta, mönstergilla trädgårdsmästare: Mästarens ogräs7/3 Tillägg till 2/3 Grundlig beskrivning av Visionen och produkterna Solidéra3/1 Några utdrag från Skrifter av Thomas Thorild2010 13/12 Kommentarer i undervisande syfte har lagts till Metod för tillverkning av limfogsskivor från klentimmer 4/12 Inledningen till Att beskriva en uppfinning för tillämpning är omskriven.

Höjdpunkter bland sidorna

Introduktion till goda samhälleliga principer eller fundamentala regler för mellanmänskliga relationer, Varför Solidéra kan intressera Dig med flera, Solidéras inriktning och sätt att verka och samhälleliga värde, Jag, Blyertspenna kan vara intressant för flera, Världens Överhet en dikt, Mästarens ogräs en liten berättelse, Att beskriva en uppfinning för tillämpning tyvärr av värde endast för ett fåtal, och Composer mycket speciell textprocessning, kanske intressant för någon enstaka person.

Katalog över sidorna

Artiklar en samling utvalda texter; Arkiv övriga arbeten; Karaktär verksamhetens vägledande principer; Rötter tiden före, och grunden för, Solidéra; Utflykter arbeten vid sidan av huvudverksamheten.

Några uppdrag

Beskrivningar av några uppdrag kan läsas genom att klicka på bilderna nedan. Fler kan läsas genom att klicka här och här och här och här.

skjutstöd; gunrest geringssticka pelletsförråd trumma; stentrumma

Andra webbplatser: engagemang, vänner, i alfabetisk ordning

Carnot · Dahlgrens · Denson · Easyrig · Kirjes · Lamiroc · Moraidé · Målerikonservator · Red Creek · Skrivarcirklar · SL Innovation · Slitab · Tallbacken · Tjäderborn · Z-aim

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS
Cornerhost